Train from Hanoi to Nha Trang

Vacation Deals Vietnam is one of the best deals for your trip in Vietnam. Our page can help you for what? Log on our website you can search useful about international & domestic flights and also book a flight to Vietnam with our cheap flights finder, transportation for moving in Vietnam – train, open bus …, search & book tours in Vietnam, useful information about top destination in Vietnam – Hanoi capital, Sai Gon, Hue, Hoi An Danang, Sapa, Ha Long, Nha Trang, Mui Ne, Da Lat, booking cheap hotels with good services - visit our Vietnam discount hotels page for great savings on Vietnam hotels. Please contact us, your trip in Vietnam will be easy.

Call: 84-936697-357 / 84-914425-788 Mr Luong

Email: booktouronline@gmail.com


TOP DESTINATION IN VIETNAM

Hanoi       Ha Long     Sapa     Hue      Hoi An    Nha Trang    Mui Ne    Da Lat     Sai Gon


GIỜ TÀU THỐNG NHẤT 

Chiều Hà Nội - Sài Gòn

Chiều Sài Gòn - Hà Nội

Các tàu SE1, SE3, SE5, SE7, TN1, TN3

Các tàu SE2, SE4, SE6,SE8, TN2, TN4

1: Từ Hà Nội đến Vinh

1: Từ Sài Gòn đến Nha Trang

2: Từ Vinh đến Huế

2: Từ Nha Trang đến Đà Nẵng

3: Từ Huế đến Đà Nẵng

3: Từ Đà Nẵng đến Huế

4: Từ Đà Nẵng đến Nha Trang

4: Từ Huế đến Vinh

5: Từ Nha Trang đến Sài Gòn

5: Từ Vinh đến Hà Nội

Các tàu TN5, TN7, TN9, TN11, TN13, TN15

Các tàu TN6, TN8, TN10, TN12, TN14, TN16

1: Từ Hà Nội đến Vinh

1: Từ Sài Gòn đến Nha Trang

2: Từ Vinh đến Huế

2: Từ Nha Trang đến Đà Nẵng

3: Từ Huế đến Đà Nẵng

3: Từ Đà Nẵng đến Huế

4: Từ Đà Nẵng đến Nha Trang

4: Từ Huế đến Vinh

5: Từ Nha Trang đến Sài Gòn

5: Từ Vinh đến Hà Nội

 

GIỜ TÀU KHÁCH CHẠY HÈ 

GIỜ TÀU THỐNG NHẤT

GIỜ TÀU ĐỊA PHƯƠNG

Các tàu SE1, SE3, SE5, SE7, TN1

Tàu khách nhanh Vinh - Quy Nhơn: VQ1/VQ2

Các tàu SE2, SE4, SE6, SE8, TN2

Tàu khách nhanh Sài Gòn - Huế: SH1/SH2

Chú ý: các tàu còn lại trên tuyến thống nhất giữ nguyên giờ như trong bảng giờ tàu Tết 

Chiều số lẻ: Q2/SQN1, SNT1, SN3

Chiều số chẵn: SQN2/Q1, SNT2, SN4

Tuyến Nha Trang – Tuy Hòa: QN12/QN11

Tuyến Sài Gòn– Phan Thiết : SPT2/P1 và P2/SPT1

Tuyến Sài Gòn– Phan Thiết: PT4/P3   và P4/PT3

Máy đơn Diêu Trì - Quy Nhơn

Tàu khách du lịch Hà Nội- Huế: HN1/HN2

 

GIỜ TÀU KHÁCH DU LỊCH GIA LÂM - HẠ LONG

 

GIỜ TÀU KHÁCH GIA LÂM(VIỆT NAM) - NAM NINH(TRUNG QUỐC)

 

BẢNG GIỜ TÀU HỖN HỢP R157/R158 TUYẾN YÊN VIÊN – MẠO KHÊ – HẠ LONG